e e
 
  ŠIBENIK
  ŠUBIĆEVAC
> LOKACIJA
  INVESTITOR
   
  ANKETA
  REZULTATI

LOKACIJA

UVOD

 

Granice naselja su:

1 na jugu, nogometno igralište NK Šibenik
2 na zapadu, pogon pekare
4 na istoku, gradska prometnica Bana Josipa Jelačića

Prostorna organizacija

Zona ozelenjene pješačke površine
Planirana je kao zeleno srce naselja, dužine oko 110m, sa dječjim igralištem na jednoj strani te pješačkim trgom i fontanom na drugoj. Prostor je namjenjen prvenstveno igri djece, te kao prostor zadržavanja, odmora i druženja stanovnika. To je ujedno i prostor sigurne i udobne pješačke komunikacije budući da je hortikulturno uređen bogatom sadnjom visokog zelenila.

Trgovački centar
U jugoistočnom dijelu zone obuhvata uz ulicu Bana Josipa Jelačića, na parceli od oko 25,0 m2 planira se izgraditi stambeno-poslovni objekt, sa oko 920m2 poslovno-trgovačkog sadržaja u prizemlju kojemu pripada i parkiralište s vlastitim ulazom iz ulice Bana Josipa Jelačića. Trgovački centar treba zadovoljiti svakodnevne potrebe stanovnika naselja, ali i šireg područja na jednom mjestu.

Zona višestambenih kuća
Formirana je većim dijelom uz središnji ozelenjeni prostor. Manji dio je sjeverozapadno od središnjeg dijela te je povezan mirnom slijepom ulicom, koju koriste samo stanovnici tih objekata. Planiraju se kuće sa poluukopanim podrumom, prizemljem i kata. Poluukopani podrum, tako da je kota prizemlja 0.8m iznad kote uređenog terena, je podzemna garaža i spremišta. Etaže prizemlja i katova su stambene, a objekti imaju jedan ili dva ulaza, ovisno o veličini zone izgradnje. Slobodne površine parcele, koje su veće od 20% površine parcele, su hortikulturno uređene, s tim da su predvrtovi zajednički, a ostali dio parcele je u privatnom korištenju stanova u prizemlju.

 
 
UVOD|TEHNIČKI OPIS|NASELJE|KUĆA A|KUĆA B|KUĆA C|KUĆA D|KUĆA E1| KUĆA E2|PRODAJA|GALERIJA
COPYRIGHT (C) 2005 - ZAGREB MONTAŽA d.o.o. - UVJETI KORIŠTENJA
 
developed by freya studio